کاهش موقت نرخ آی پی

با سلام

بدلیل نردیکی فصل امتخانات و کاهش شدید فروش و جلوگیری از ضرر سیستم و پایدار ماندن سیستم مجبور به کاهش قیمت آی پی ها شدیم بدین ترتیب قیمت آیپی به شرح زیر خواهد بود:

آی پی اول و دوم: 20 ریال

این تغییر قیمت از شروع جمعه 93/3/2 اعمال خواهد شد و تا روز 25 خرداد ماه قیمتها به حالت قبل تغییر خواهد کرد

با تشکر از همکاری شما دوستان